Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

7 đến 10 triệu vnđ / tháng là mức lương trung bình

Ngày cập nhật: Thứ năm, 11/07/2019

TRIỆU VNĐ/THÁNG

LÀ MỨC LƯƠNG TRUNG BÌNH