Sơ cấp nghề Nghiệp vụ buồng

Sơ cấp nghề Nghiệp vụ buồng

Yêu cầu: Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp; Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu;

Học phí: Theo quy định của Nhà nước

I) Phân tích nghề

Tên nghề: Nghiệp vụ buồng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp;

- Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

II) Mục tiêu khóa học

Trang bị cho người học:

- Kiến thức chuyên  môn  vững vàng,  thực hiện thành thạo các kỹ năng về nghiệp vụ  buồng;

- Đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp;

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

III) Cơ hội nghề nghiệp

Làm  việc tại bộ phận Lưu trú, đảm nhận vị trí nhân viên  phục vụ buồng, nhân viên  trực tầng trong khách sạn.

TẶNG NGAY 2% học phí cho người giới thiệu bạn bè đăng ký học

(Áp dụng cho tất cả các khóa học)

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NÀY

Hotline: 0236.3 72 55 92 hoặc 0236.3 72 55 93

Email: thuong.nguyen@dvtc.edu.vn hoặc daotaonghiepvudulich@yahoo.com.vn