Liên hệ tuyển sinh

PHÒNG ĐÀO TẠO

Địa chỉ: 511 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.72.55.92 (Cô Thương)            Website: www.dvtc.edu.vn

Email: tuyensinh@dvtc.edu.vn

Từ khóa