THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ TƯ NGÀY 29.05.2019

Ngày Cập nhật :

HSSV xem danh sách phân phòng chi tiết tại đây:

1. Môn Bố trí mặt bằng và chăm sóc cây xanh - Lớp 7CRS

2. Môn Quản trị tiệc và đồ uống - Lớp 7CNH

3. Môn Nghiệp vụ quản gia - Lớp 7CRS

4. Môn Lý thuyết Nghiệp vụ lễ tân 2 - Lớp 7CKS1, 7CKS4

 

Từ khóa