THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ LỮ HÀNH 2 (8CLH1 - NHÓM 3) VÀ MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 2 (8CHD1 - NHÓM 3)

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo điều chỉnh lịch thi môn Thực hành nghiệp vụ lữ hành 2 (8CLH1 - Nhóm 3) và môn Thực hành Nghiệp vụ hướng dẫn 2 (8CHD1 - Nhóm 3).

HSSV xem thông báo chi tiết tại đây!

 

Từ khóa