THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HK2, KHÓA 8 TỪ NGÀY 16/4/2019-25/4/2019

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn học kỳ II, năm học 2018-2019, các lớp khóa 8 từ ngày 16/4/2019 đến ngày 25/4/2019.

Lịch thi từ ngày 08/4/2019 đến ngày 12/4/2019 vẫn giữ nguyên.

Xem lịch thi chi tiết (từ ngày 16/4/2019 đến ngày 25/4/2019) tại đây!

 

Từ khóa