THÔNG BÁO BỔ SUNG LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) HỌC KỲ I, 2018-2019, KHÓA 7,8

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo bổ sung lịch thi kết thúc môn lần 2 (thi lại) cho các lớp khóa 7, khóa 8.

Xem thông báo cụ thể tại đây!

 

Từ khóa