THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ BUỒNG 2 - LỚP 7CKS3

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo thay đổi lịch thi môn Thực hành Nghiệp vụ buồng 2 lớp 7CKS3.

Xem nội dung thông báo tại đây!!!

 

 

Từ khóa