THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KHÓA 6, 7 NGÀY 2/1/2018 - 3/1/2018

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo danh sách phân phòng thi kết thúc môn các lớp khóa 6, khóa 7 ngày 2/1/2019 và ngày 3/1/2019.

HSSV khóa 6, 7 click vào từng môn thi để biết phòng thi và số báo danh.

1. Môn Tổ chức sự kiện - Lớp 7CKS1, 7CKS2, 7CKS3, 7CKS4, 7CKS5, 7CKS6, 7CRS, 6CKS1

2. Môn Nghiệp vụ chế biến món ăn Âu 1 - Lớp 7CCB1, 7CCB2

3. Môn Nghiệp vụ bar 2 - Lớp 7CNH

4. Môn Văn hóa Asean - Lớp 7CHD1, 7CHD2, 7CLH, 6CHD

5. Môn Chế biến món ăn 5 (món Âu) - Lớp 6CCB

6. Môn Chính trị - Lớp 6CKS1, 6CKS2, 6CHD, 6CLH

7. Môn Nghiệp vụ nhà hàng 4 - Lớp 6CNH

8. Môn Chế biến bánh và món ăn tráng miệng 2 - Lớp 6CCB

9. Môn Nghiệp vụ chế biến món ăn Á 3 - Lớp 7CCB1, 7CCB2

10. Môn Nghiệp vụ lễ tân 3 - Lớp 6CKS1, 6CKS2

11. Môn Quản trị tiệc và đồ uống - Lớp 6CNH

12. Môn Nghiệp vụ lữ hành 4 - Lớp 6CLH

13. Môn Nghiệp vụ buồng 2 - Lớp 7CKS1, 7CKS2, 7CKS3, 7CKS4, 7CKS5, 7CKS6, 7CRS

14. Môn Chế biến bánh và món tráng miệng 2 - Lớp 7CCB1, 7CCB2

15. Môn Nghiệp vụ nhà hàng 3 - Lớp 7CNH

16. Môn Nghiệp vụ hướng dẫn 3 - Lớp 7CHD1, 7CHD2

17. Môn Nghiệp vụ hướng dẫn 2 - Lớp 7CLH

18. Môn Quản trị tài chính doanh nghiệp DLKS - Lớp 6CKS1, 6CKS2, 6CNH, 6CLH

19. Môn Vệ sinh an toàn thực phẩm - Lớp 6CHD

20. Môn Nghiệp vụ lễ tân  1- Lớp 7CKS1, 7CKS2, 7CKS3, 7CKS4, 7CKS5, 7CKS6, 7CRS

21. Môn Du lịch bền vững - Lớp 7CNH, 7CHD1, 7CHD2, 7CLH, 6CHD

 

 

 

Từ khóa