THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I, LỚP 7CBP NGÀY 18/1-25/1/2018

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo lịch thi kết thúc môn học kỳ I, lớp 7CBP, ngày 18.01-25.01.2018.

HSSV xem lịch thi chi tiết tại đây!!!

 

Từ khóa