THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI PHẦN NÓI MÔN NGỮ ÂM THỰC HÀNH LỚP 8CBP NGÀY 12/12/2018

Ngày Cập nhật :

Nhà trường Thông báo thay đổi lịch thi phần Nói môn Ngữ âm thực hành lớp 8CBP.

Xem nội dung thông báo tại đây!!!

Từ khóa