THÔNG BÁO BỔ SUNG LỊCH THI LÝ THUYẾT MÔN NGHIỆP VỤ PHA CHẾ ĐỒ UỐNG (7CKS1,7CKS2,7CKS3,7CKS4,7CKS5,7CKS6,7CRS), CHẾ BIẾN BÁNH & MÓN TRÁNG MIỆNG 2 (7CTB)

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo bổ sung lịch thi Lý thuyết môn Nghiệp vụ pha chế đồ uống (7CKS1, 7CKS2, 7CKS3, 7CKS4, 7CKS5, 7CKS6, 7CRS) và môn Chế biến bánh và món tráng miệng 2 (7TCB).

Thời gian thi cụ thể xem tại đây!!!

Từ khóa