THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) NĂM HỌC 2017-2018

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo đến các bạn sinh viên thi lại về việc thay đổi lịch thi các môn Văn hóa Việt Nam (7CHD1, 7CHD2, 7CLH) và môn Giáo dục thể chất 1, Giáo dục thể chất 2.

Các bạn sinh viên xem nội dung thông báo tại đây!!!

Từ khóa