THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) HỌC KỲ I, II NĂM HỌC 2017-2018 KHÓA 6,7

Ngày Cập nhật :

Nhà trường Thông báo lịch thi lại học kỳ 1,2 năm học 2017-2018 Khóa 6, Khóa 7.

Xem lịch thi cụ thể tại đây!!!

Từ khóa