THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG NGHE HƯỚNG DẪN NỘI QUY THI VÀ CHUẨN BỊ PHÒNG THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo đến các sinh viên được dự thi tốt nghiệp năm 2018, có mặt tại Hội trường D102 vào lúc 8h00 ngày 06/07/2018 để nghe hướng dẫn nội quy thi (tất cả các nghề, bao gồm: Quản trị khách sạn, Quản trị Nhà hàng; Kỹ thuật chế biến món ăn; Quản trị lữ hành; Hướng dẫn du lịch). Ban coi thi chỉ phổ biến nội quy thi 01 lần duy nhất nên yêu cầu tất cả sinh viên được dự thi có mặt đầy đủ và đúng giờ.

Sau khi nghe hướng dẫn nội quy thi, tất cả sinh viên phải ở lại để chuẩn bị phòng thi. Sinh viên sau khi chuẩn bị phòng thi, ký vào bảng xác nhận tham gia chuẩn bị phòng thi để làm cơ sở tính điểm trong điểm thi tốt nghiệp thực hành nghề của từng sinh viên.

Từ khóa