THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp năm 2018.

Các bạn nộp ảnh và lệ phí thi tốt nghiệp tại phòng Tài chính kế toán.

Xem danh sách tại đây!!!

Từ khóa