Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ I, năm học 2017-2018

Ngày Cập nhật :

Các bạn sinh viên có đơn xin phúc khảo điểm thi kết thúc môn học kỳ I, xem kết quả phúc khảo tại tây

Kết qủa phúc khảo

Từ khóa