Lịch thi HK2 các lớp Khóa 6 (27.03-30.03.2018) và 7TCB (04.04-06.04.2018)

Ngày Cập nhật :

Hiện nay đã có lịch thi học kỳ II, các lớp Khóa 6 từ ngày 27.03.2018 - 30.03.2018 và lịch thi lớp 7TCB từ ngày 04.04.2018 - 06.04.2018.

Vậy Nhà trường xin thông báo để tất cả HSSV theo dõi lịch thi cụ thể ở mục Lịch thi.

Từ khóa