Lịch thi HKII các lớp Khóa 6, Khóa 7 ngày 13.03.2018-16.03.2018

Ngày Cập nhật :

Xem lịch thi tại đây!

Lưu ý: HSSV chưa nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018 sẽ không được dự thi

Từ khóa