THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
16-07-2018
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
THÔNG BÁO VỀ GIẤY TỜ TÙY THÂN VÀ TRANG PHỤC KHI THAM GIA KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018
29-06-2018
THÔNG BÁO VỀ GIẤY TỜ TÙY THÂN VÀ TRANG PHỤC KHI THAM GIA KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG NGHE HƯỚNG DẪN NỘI QUY THI VÀ CHUẨN BỊ PHÒNG THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
27-06-2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG NGHE HƯỚNG DẪN NỘI QUY THI VÀ CHUẨN BỊ PHÒNG THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018
22-06-2018
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO CÔNG BỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018 - MÔN THỰC HÀNH NGHỀ
19-06-2018
THÔNG BÁO CÔNG BỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018 - MÔN THỰC HÀNH NGHỀ
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
12-06-2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ I, năm học 2017-2018
22-05-2018
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ I, năm học 2017-2018
LỊCH THI LẦN 1 CÁC LỚP HỌC LẠI KHÓA 5, KHÓA 6 (C-HL4) NGÀY 17-18.05.2018
10-05-2018
Lịch thi lần 1 các lớp học lại khóa 5, khóa 6 (C-HL4) ngày 17-18.05.2018
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
10-05-2018
Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp năm 2018
Lịch thi HK2, lớp 7TCB ngày 23-25.05.2018
08-05-2018
Lịch thi HK2, lớp 7TCB ngày 23-25.05.2018
ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 LỚP 7TCB TỪ 07/05/2018 ĐẾN 13/05/2018
05-05-2018
ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 LỚP 7TCB TỪ 07/05/2018 ĐẾN 13/05/2018
Lịch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I, năm học 2017-2018 các lớp Khóa 5, 6TCB, 7TCB
27-04-2018
Lịch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I, năm học 2017-2018 các lớp Khóa 5, 6TCB, 7TCB
Thông báo thay đổi phòng thi các lớp Khóa 7 ngày 16-19.04.2018
13-04-2018
Thông báo thay đổi phòng thi các lớp Khóa 7 ngày 16-19.04.2018
Thông báo về việc tổ chức thi lại HK1 năm học 2017-2018
26-03-2018
Thông báo về việc tổ chức thi lại HK1 năm học 2017-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 7 ngày 10.04.2018 - 24.04.2018
26-03-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 7 ngày 10.04.2018 - 24.04.2018
RSS