THÔNG BÁO VỀ TRANG PHỤC VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN SINH VIÊN KHÓA 7 CẦN MANG THEO KHI THAM DỰ KỲ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ NĂM 2019
03-07-2019
THÔNG BÁO VỀ TRANG PHỤC VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN SINH VIÊN KHÓA 7 CẦN MANG THEO KHI THAM DỰ KỲ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ NĂM 2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019, MÔN THỐNG KÊ DU LỊCH, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ, NGÀY 27/06/2019
02-07-2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019, MÔN THỐNG KÊ DU LỊCH, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ, NGÀY 27/06/2019
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2, LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019, NGÀY 27/06/2019 MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, LỚP 7CRS
21-06-2019
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2, LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019, NGÀY 27/06/2019 MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, LỚP 7CRS
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN CHÍNH TRỊ LỚP 7CLH, 7CBP NGÀY 20.6.2019
19-06-2019
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN CHÍNH TRỊ LỚP 7CLH, 7CBP NGÀY 20.6.2019
THÔNG BÁO THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ CÁC LỚP KHÓA 7 VÀ BỔ SUNG LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 4 LỚP 7CHD1, 7CHD2
17-06-2019
THÔNG BÁO THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ CÁC LỚP KHÓA 7 VÀ BỔ SUNG LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 4 LỚP 7CHD1, 7CHD2
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 12.6.2019
11-06-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 12.6.2019
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 10-11.6.2019 (LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN)
07-06-2019
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 10-11.6.2019 (LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN)
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ TƯ NGÀY 29.05.2019
28-05-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ TƯ NGÀY 29.05.2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 24/5-27/5/2019
22-05-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 24/5-27/5/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ NĂM NGÀY 23/5/2019
21-05-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ NĂM NGÀY 23/5/2019
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019, CÁC LỚP KHÓA 7
17-05-2019
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019, CÁC LỚP KHÓA 7
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ LỄ TÂN 2 - LỚP 7CKS1, 7CKS4
17-05-2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ LỄ TÂN 2 - LỚP 7CKS1, 7CKS4
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019, KHÓA 7 (HƯỚNG DẪN, LỮ HÀNH, BIÊN PHIÊN DỊCH)
07-05-2019
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019, KHÓA 7 (HƯỚNG DẪN, LỮ HÀNH, BIÊN PHIÊN DỊCH)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI), MÔN TỔ CHỨC SỰ KIỆN, LỚP 6CNH
07-05-2019
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI), MÔN TỔ CHỨC SỰ KIỆN, LỚP 6CNH
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019, ĐỢT 2, KHÓA 7 (KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, CHẾ BIẾN MÓN ĂN)
27-04-2019
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019, ĐỢT 2, KHÓA 7 (KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, CHẾ BIẾN MÓN ĂN)
RSS