THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 24/5-27/5/2019
22-05-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 24/5-27/5/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ NĂM NGÀY 23/5/2019
21-05-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ NĂM NGÀY 23/5/2019
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019, CÁC LỚP KHÓA 7
17-05-2019
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019, CÁC LỚP KHÓA 7
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ LỄ TÂN 2 - LỚP 7CKS1, 7CKS4
17-05-2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ LỄ TÂN 2 - LỚP 7CKS1, 7CKS4
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019, KHÓA 7 (HƯỚNG DẪN, LỮ HÀNH, BIÊN PHIÊN DỊCH)
07-05-2019
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019, KHÓA 7 (HƯỚNG DẪN, LỮ HÀNH, BIÊN PHIÊN DỊCH)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI), MÔN TỔ CHỨC SỰ KIỆN, LỚP 6CNH
07-05-2019
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI), MÔN TỔ CHỨC SỰ KIỆN, LỚP 6CNH
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019, ĐỢT 2, KHÓA 7 (KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, CHẾ BIẾN MÓN ĂN)
27-04-2019
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1, HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018-2019, ĐỢT 2, KHÓA 7 (KHÁCH SẠN, NHÀ HÀNG, CHẾ BIẾN MÓN ĂN)
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI), HỌC KỲ I, KHÓA 6, NĂM HỌC 2018-2019
27-04-2019
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI), HỌC KỲ I, KHÓA 6, NĂM HỌC 2018-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ 5 NGÀY 25.04.2019
23-04-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ 5 NGÀY 25.04.2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ BA (23.04.2019) VÀ THỨ TƯ (24.04.2019)
22-04-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ BA (23.04.2019) VÀ THỨ TƯ (24.04.2019)
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ 2 NGÀY 22/04/2019
20-04-2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ 2 NGÀY 22/04/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KHÓA 8 NGÀY 19/4-21/4/2019
18-04-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KHÓA 8 NGÀY 19/4-21/4/2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN MARKETING DU LỊCH NGÀY 18/4/2019
17-04-2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN MARKETING DU LỊCH NGÀY 18/4/2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 2 - THỨ 4 NGÀY 17/4/2019
12-04-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 2 - THỨ 4 NGÀY 17/4/2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN KHÓA 8 NGÀY 16/4/2019
12-04-2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN KHÓA 8 NGÀY 16/4/2019
RSS