Thông báo thay đổi phòng thi khóa 7 ngày 10.01.2018 và ngày 18.01.2018
06-01-2018
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 7 ngày 10.01.2018 và ngày 18.01.2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Tâm lý và kỹ năng giao tiếp lớp 7CLH,7CBP,7TCB
03-01-2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Tâm lý và kỹ năng giao tiếp lớp 7CLH,7CBP,7TCB
Lịch thi các lớp học lại (C-HL4 - Khóa 5, khóa 6) ngày 06-07.01.2018
29-12-2017
Lịch thi các lớp học lại (C-HL4 - Khóa 5, khóa 6) ngày 06-07.01.2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 7 ngày 08-17.01.2018
27-12-2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 7 ngày 08-17.01.2018
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 6 ngày 19-22/12/2017
14-12-2017
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 6 ngày 19-22/12/2017
Chia ca thực hành môn Tin học các lớp khóa 7
19-11-2017
Chia ca thực hành môn Tin học các lớp khóa 7
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc môn học/mô đun ngày 23/11/2017
08-11-2017
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc môn học/mô đun ngày 23/11/2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi của khóa 05 và khóa 07
02-11-2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi kết thúc môn lần 1, khóa 5 hệ Cao đẳng nghề ngày 21-23/11/2017
Thông báo thay đổi lịch thi lớp 6TCB ngày 30-31.10.2017
27-10-2017
Thông báo thay đổi lịch thi lớp 6TCB ngày 30-31.10.2017
Lịch kiểm tra tuần 22
30-12-2015
Lịch kiểm tra tuần 22
RSS