Thông báo thay đổi phòng thi các lớp Khóa 7 ngày 16-19.04.2018
13-04-2018
Thông báo thay đổi phòng thi các lớp Khóa 7 ngày 16-19.04.2018
Thông báo về việc tổ chức thi lại HK1 năm học 2017-2018
26-03-2018
Thông báo về việc tổ chức thi lại HK1 năm học 2017-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 7 ngày 10.04.2018 - 24.04.2018
26-03-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 7 ngày 10.04.2018 - 24.04.2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 6 ngày 02-06.04.2018
22-03-2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 6 ngày 02-06.04.2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 6 (27.03-30.03.2018) và 7TCB (04.04-06.04.2018)
12-03-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 6 (27.03-30.03.2018) và 7TCB (04.04-06.04.2018)
Phiếu lấy ý kiển về công tác giảng dạy
27-02-2018
Phiếu lấy ý kiển về công tác giảng dạy
Lịch thi HKII các lớp Khóa 6, Khóa 7 ngày 13.03.2018-16.03.2018
09-02-2018
Lịch thi HKII các lớp Khóa 6, Khóa 7 ngày 13.03.2018-16.03.2018
Phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy
02-02-2018
Phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 7 ngày 10.01.2018 và ngày 18.01.2018
06-01-2018
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 7 ngày 10.01.2018 và ngày 18.01.2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Tâm lý và kỹ năng giao tiếp lớp 7CLH,7CBP,7TCB
03-01-2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Tâm lý và kỹ năng giao tiếp lớp 7CLH,7CBP,7TCB
Lịch thi các lớp học lại (C-HL4 - Khóa 5, khóa 6) ngày 06-07.01.2018
29-12-2017
Lịch thi các lớp học lại (C-HL4 - Khóa 5, khóa 6) ngày 06-07.01.2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 7 ngày 08-17.01.2018
27-12-2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 7 ngày 08-17.01.2018
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 6 ngày 19-22/12/2017
14-12-2017
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 6 ngày 19-22/12/2017
Chia ca thực hành môn Tin học các lớp khóa 7
19-11-2017
Chia ca thực hành môn Tin học các lớp khóa 7
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc môn học/mô đun ngày 23/11/2017
08-11-2017
Thông báo thay đổi lịch thi kết thúc môn học/mô đun ngày 23/11/2017
RSS