Thông báo thay đổi phòng thi các lớp Khóa 7 ngày 16-19.04.2018
13-04-2018
Thông báo thay đổi phòng thi các lớp Khóa 7 ngày 16-19.04.2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp 7TCB ngày 03-08.05.2018
29-03-2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi lớp 7TCB ngày 03-08.05.2018
Thông báo về việc tổ chức thi lại HK1 năm học 2017-2018
26-03-2018
Thông báo về việc tổ chức thi lại HK1 năm học 2017-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 7 ngày 10.04.2018 - 24.04.2018
26-03-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 7 ngày 10.04.2018 - 24.04.2018
Thông báo về việc tổ chức thi lại HK1 năm học 2017-2018
26-03-2018
Thông báo về việc tổ chức thi lại HK1 năm học 2017-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 7 ngày 10.04.2018 - 24.04.2018
26-03-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 7 ngày 10.04.2018 - 24.04.2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 6 ngày 02-06.04.2018
22-03-2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 6 ngày 02-06.04.2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 6 ngày 02-06.04.2018
22-03-2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi Khóa 6 ngày 02-06.04.2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 6 (27.03-30.03.2018) và 7TCB (04.04-06.04.2018)
12-03-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 6 (27.03-30.03.2018) và 7TCB (04.04-06.04.2018)
Lịch thi HK2 lớp 7TCB ngày 04.04-06.04.2018
12-03-2018
Lịch thi HK2 lớp 7TCB ngày 04.04-06.04.2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 6 ngày 27.03-30.03.2018
12-03-2018
Lịch thi HK2 các lớp Khóa 6 ngày 27.03-30.03.2018
Phiếu lấy ý kiển về công tác giảng dạy
27-02-2018
Phiếu lấy ý kiển về công tác giảng dạy
Lịch thi HKII các lớp Khóa 6, Khóa 7 ngày 13.03.2018-16.03.2018
09-02-2018
Lịch thi HKII các lớp Khóa 6, Khóa 7 ngày 13.03.2018-16.03.2018
Lịch thi HKII các lớp Khóa 6, Khóa 7 ngày 13.03.2018-16.03.2018
09-02-2018
Lịch thi HKII các lớp Khóa 6, Khóa 7 ngày 13.03.2018-16.03.2018
Phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy
02-02-2018
Phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy
RSS