THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
19-02-2019
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THI LẠI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 5/1/2019
03-01-2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 5/1/2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 5/1/2019
03-01-2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 5/1/2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 4/1/2018
02-01-2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 4/1/2018
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 4/1/2018
02-01-2019
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 4/1/2018
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ BUỒNG 2 - LỚP 7CKS3
02-01-2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ BUỒNG 2 - LỚP 7CKS3
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ BUỒNG 2 - LỚP 7CKS3
02-01-2019
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ BUỒNG 2 - LỚP 7CKS3
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KHÓA 6, 7 NGÀY 2/1/2018 - 3/1/2018
28-12-2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KHÓA 6, 7 NGÀY 2/1/2018 - 3/1/2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KHÓA 6, 7 NGÀY 2/1/2018 - 3/1/2018
28-12-2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KHÓA 6, 7 NGÀY 2/1/2018 - 3/1/2018
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 4 - LỚP 6CNH; PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH - LỚP 6CKS1, 6CKS2, 6CNH, 6CLH
28-12-2018
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 4 - LỚP 6CNH; PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH - LỚP 6CKS1, 6CKS2, 6CNH, 6CLH
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 4 - LỚP 6CNH; PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH - LỚP 6CKS1, 6CKS2, 6CNH, 6CLH
28-12-2018
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI MÔN THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 4 - LỚP 6CNH; PHÁT TRIỂN VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH - LỚP 6CKS1, 6CKS2, 6CNH, 6CLH
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG TRUNG CẤP ĐỢT 2 NĂM 2018
25-12-2018
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG TRUNG CẤP ĐỢT 2 NĂM 2018
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I, LỚP 7CBP NGÀY 18/1-25/1/2018
24-12-2018
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I, LỚP 7CBP NGÀY 18/1-25/1/2018
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I, LỚP 7CBP NGÀY 18/1-25/1/2018
24-12-2018
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I, LỚP 7CBP NGÀY 18/1-25/1/2018
THÔNG BÁO THI BỔ SUNG CHO CÁC LỚP KHÓA 8 (CÁC MÔN THI NGÀY 10/12/2018-11/12/2018)
14-12-2018
THÔNG BÁO THI BỔ SUNG CHO CÁC LỚP KHÓA 8 (CÁC MÔN THI NGÀY 10/12/2018-11/12/2018)
RSS