THÔNG BÁO VỀ TRANG PHỤC VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN SINH VIÊN KHÓA 7 CẦN MANG THEO KHI THAM DỰ KỲ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ NĂM 2019
03-07-2019
THÔNG BÁO VỀ TRANG PHỤC VÀ GIẤY TỜ TÙY THÂN SINH VIÊN KHÓA 7 CẦN MANG THEO KHI THAM DỰ KỲ THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ NĂM 2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019, MÔN THỐNG KÊ DU LỊCH, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ, NGÀY 27/06/2019
02-07-2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019, MÔN THỐNG KÊ DU LỊCH, QUẢN TRỊ DỊCH VỤ, NGÀY 27/06/2019
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2, LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019, NGÀY 27/06/2019 MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, LỚP 7CRS
21-06-2019
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2, LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019, NGÀY 27/06/2019 MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, LỚP 7CRS
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2, LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019, NGÀY 27/06/2019 MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, LỚP 7CRS
21-06-2019
THÔNG BÁO LỊCH THI HỌC KỲ 2, LẦN 1 NĂM HỌC 2018-2019, NGÀY 27/06/2019 MÔN QUẢN TRỊ DỊCH VỤ GIẢI TRÍ, LỚP 7CRS
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN CHÍNH TRỊ LỚP 7CLH, 7CBP NGÀY 20.6.2019
19-06-2019
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN CHÍNH TRỊ LỚP 7CLH, 7CBP NGÀY 20.6.2019
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN CHÍNH TRỊ LỚP 7CLH, 7CBP NGÀY 20.6.2019
19-06-2019
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN CHÍNH TRỊ LỚP 7CLH, 7CBP NGÀY 20.6.2019
THÔNG BÁO THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ CÁC LỚP KHÓA 7 VÀ BỔ SUNG LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 4 LỚP 7CHD1, 7CHD2
17-06-2019
THÔNG BÁO THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ CÁC LỚP KHÓA 7 VÀ BỔ SUNG LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 4 LỚP 7CHD1, 7CHD2
THÔNG BÁO THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ CÁC LỚP KHÓA 7 VÀ BỔ SUNG LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 4 LỚP 7CHD1, 7CHD2
17-06-2019
THÔNG BÁO THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ CÁC LỚP KHÓA 7 VÀ BỔ SUNG LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 4 LỚP 7CHD1, 7CHD2
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 12.6.2019
11-06-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 12.6.2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 12.6.2019
11-06-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 12.6.2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 10-11.6.2019 (LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN)
07-06-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 10-11.6.2019 (LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN)
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 10-11.6.2019 (LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN)
07-06-2019
DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 10-11.6.2019 (LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN)
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ TƯ NGÀY 29.05.2019
28-05-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ TƯ NGÀY 29.05.2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ TƯ NGÀY 29.05.2019
28-05-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI THỨ TƯ NGÀY 29.05.2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 24/5-27/5/2019
22-05-2019
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 24/5-27/5/2019
RSS