THÔNG BÁO THI BỔ SUNG CHO CÁC LỚP KHÓA 8 (CÁC MÔN THI NGÀY 10/12/2018-11/12/2018)
14-12-2018
THÔNG BÁO THI BỔ SUNG CHO CÁC LỚP KHÓA 8 (CÁC MÔN THI NGÀY 10/12/2018-11/12/2018)
THÔNG BÁO THI BỔ SUNG CHO CÁC LỚP KHÓA 8 (CÁC MÔN THI NGÀY 10/12/2018-11/12/2018)
14-12-2018
THÔNG BÁO THI BỔ SUNG CHO CÁC LỚP KHÓA 8 (CÁC MÔN THI NGÀY 10/12/2018-11/12/2018)
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HKI KHÓA 6,7 NGÀY 2/1/2018-13/1/2018
14-12-2018
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HKI KHÓA 6,7 NGÀY 2/1/2018-13/1/2018
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HKI KHÓA 6,7 NGÀY 2/1/2018-13/1/2018
14-12-2018
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HKI KHÓA 6,7 NGÀY 2/1/2018-13/1/2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI PHẦN ĐỌC VIẾT - NGHE MÔN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN THỨ 6 NGÀY 14/12/2018
12-12-2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI PHẦN ĐỌC VIẾT - NGHE MÔN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN THỨ 6 NGÀY 14/12/2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI PHẦN ĐỌC VIẾT - NGHE MÔN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN THỨ 6 NGÀY 14/12/2018
12-12-2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI PHẦN ĐỌC VIẾT - NGHE MÔN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN THỨ 6 NGÀY 14/12/2018
THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN VĂN HÓA ASEAN THỨ 4 NGÀY 12/12/2018
11-12-2018
THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN VĂN HÓA ASEAN THỨ 4 NGÀY 12/12/2018
THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN VĂN HÓA ASEAN THỨ 4 NGÀY 12/12/2018
11-12-2018
THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI MÔN VĂN HÓA ASEAN THỨ 4 NGÀY 12/12/2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN THỨ 4 NGÀY 12/12/2018
10-12-2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN THỨ 4 NGÀY 12/12/2018
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN THỨ 4 NGÀY 12/12/2018
10-12-2018
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN THỨ 4 NGÀY 12/12/2018
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN THỨ 2 NGÀY 10/12/2018 VÀ THỨ 3 NGÀY 11/12/2018 VÀ CHIA NHÓM PHẦN NÓI MÔN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN
07-12-2018
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN THỨ 2 NGÀY 10/12/2018 VÀ THỨ 3 NGÀY 11/12/2018 VÀ CHIA NHÓM PHẦN NÓI MÔN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN THỨ 2 NGÀY 10/12/2018 , THỨ 3 NGÀY 11/12/2018 VÀ DANH SÁCH CHIA NHÓM PHẦN NÓI MÔN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN
07-12-2018
THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN THỨ 2 NGÀY 10/12/2018 , THỨ 3 NGÀY 11/12/2018 VÀ DANH SÁCH CHIA NHÓM PHẦN NÓI MÔN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I, KHÓA 6, 7 NGÀY 2/1-13/1/2018
07-12-2018
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I, KHÓA 6, 7 NGÀY 2/1-13/1/2018
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I, KHÓA 6, 7 NGÀY 2/1-13/1/2018
07-12-2018
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ I, KHÓA 6, 7 NGÀY 2/1-13/1/2018
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI PHẦN NÓI MÔN NGỮ ÂM THỰC HÀNH LỚP 8CBP NGÀY 12/12/2018
03-12-2018
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI PHẦN NÓI MÔN NGỮ ÂM THỰC HÀNH LỚP 8CBP NGÀY 12/12/2018
RSS