Lịch thi HKI, lớp 6TCB ngày 29/01/2018-02/02/2018
09-01-2018
Lịch thi HKI, lớp 6TCB ngày 29/01/2018-02/02/2018
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 7 ngày 10.01.2018 và ngày 18.01.2018
06-01-2018
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 7 ngày 10.01.2018 và ngày 18.01.2018
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 7 ngày 10.01.2018 và ngày 18.01.2018
06-01-2018
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 7 ngày 10.01.2018 và ngày 18.01.2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Tâm lý và kỹ năng giao tiếp lớp 7CLH,7CBP,7TCB
03-01-2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Tâm lý và kỹ năng giao tiếp lớp 7CLH,7CBP,7TCB
Thông báo thay đổi lịch thi môn Tâm lý và kỹ năng giao tiếp lớp 7CLH,7CBP,7TCB
03-01-2018
Thông báo thay đổi lịch thi môn Tâm lý và kỹ năng giao tiếp lớp 7CLH,7CBP,7TCB
Lịch thi HKI, các lớp Khóa 5 (5CKS1,5CKS2,5CLH) ngày 22-26.01.2018
02-01-2018
Lịch thi HKI, các lớp Khóa 5 (5CKS1,5CKS2,5CLH) ngày 22-26.01.2018
Lịch thi các lớp học lại (C-HL4 - Khóa 5, khóa 6) ngày 06-07.01.2018
29-12-2017
Lịch thi các lớp học lại (C-HL4 - Khóa 5, khóa 6) ngày 06-07.01.2018
Lịch thi các lớp học lại (C-HL4 - Khóa 5, khóa 6) ngày 06-07.01.2018
29-12-2017
Lịch thi các lớp học lại (C-HL4 - Khóa 5, khóa 6) ngày 06-07.01.2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 7 ngày 08-17.01.2018
27-12-2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 7 ngày 08-17.01.2018
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 7 ngày 08-17.01.2018
27-12-2017
Thông báo điều chỉnh lịch thi khóa 7 ngày 08-17.01.2018
Chia ca kiểm tra thực hành các môn Nghiệp vụ khóa 6 ngày 19-22.12.2017
18-12-2017
Chia ca kiểm tra thực hành các môn Nghiệp vụ khóa 6 ngày 19-22.12.2017
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ I, khóa 7, ngày 08-16/01/2018
14-12-2017
Lịch thi kết thúc môn học/mô đun học kỳ I, khóa 7, ngày 08-16/01/2018
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 6 ngày 19-22/12/2017
14-12-2017
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 6 ngày 19-22/12/2017
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 6 ngày 19-22/12/2017
14-12-2017
Thông báo thay đổi phòng thi khóa 6 ngày 19-22/12/2017
Thông báo thay đổi lịch thi lớp 6CHD, ngày 19.12.2017
08-12-2017
Thông báo thay đổi lịch thi lớp 6CHD, ngày 19.12.2017
RSS