THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018
22-06-2018
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO CÔNG BỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018 - MÔN THỰC HÀNH NGHỀ
19-06-2018
THÔNG BÁO CÔNG BỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018 - MÔN THỰC HÀNH NGHỀ
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
12-06-2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
Lịch thi lần 2 các lớp học lại (C-HL4) ngày 25.05.2018
18-05-2018
Lịch thi lần 2 các lớp học lại (C-HL4) ngày 25.05.2018
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ I, năm học 2017-2018
22-05-2018
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ I, năm học 2017-2018
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ I, năm học 2017-2018
22-05-2018
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ I, năm học 2017-2018
LỊCH THI LẦN 1 CÁC LỚP HỌC LẠI KHÓA 5, KHÓA 6 (C-HL4) NGÀY 17-18.05.2018
10-05-2018
Lịch thi lần 1 các lớp học lại khóa 5, khóa 6 (C-HL4) ngày 17-18.05.2018
LỊCH THI LẦN 1 CÁC LỚP HỌC LẠI KHÓA 5, KHÓA 6 (C-HL4) NGÀY 17-18.05.2018
10-05-2018
Lịch thi lần 1 các lớp học lại khóa 5, khóa 6 (C-HL4) ngày 17-18.05.2018
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
10-05-2018
Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp năm 2018
Lịch thi HK2, lớp 7TCB ngày 23-25.05.2018
08-05-2018
Lịch thi HK2, lớp 7TCB ngày 23-25.05.2018
Lịch thi HK2, lớp 7TCB ngày 23-25.05.2018
08-05-2018
Lịch thi HK2, lớp 7TCB ngày 23-25.05.2018
ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 LỚP 7TCB TỪ 07/05/2018 ĐẾN 13/05/2018
05-05-2018
ĐIỀU CHỈNH THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 37 LỚP 7TCB TỪ 07/05/2018 ĐẾN 13/05/2018
Lịch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I, năm học 2017-2018 các lớp Khóa 5, 6TCB, 7TCB
27-04-2018
Lịch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I, năm học 2017-2018 các lớp Khóa 5, 6TCB, 7TCB
Lịch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I năm học 2017-2018, các lớp Khóa 5, 6TCB và 7TCB
27-04-2018
Lịch thi lần 2 (thi lại) học kỳ I năm học 2017-2018, các lớp Khóa 5, 6TCB và 7TCB
Thông báo thay đổi phòng thi các lớp Khóa 7 ngày 16-19.04.2018
13-04-2018
Thông báo thay đổi phòng thi các lớp Khóa 7 ngày 16-19.04.2018
RSS