THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI MÔN TỔ CHỨC SỰ KIỆN CÁC LỚP KHÓA 6 NGÀY 15/11/2018
19-10-2018
THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN THI MÔN TỔ CHỨC SỰ KIỆN CÁC LỚP KHÓA 6 NGÀY 15/11/2018
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1 - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018, KHÓA 6, KHÓA 7 ĐỢT 1
13-10-2018
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1 - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018, KHÓA 6, KHÓA 7 ĐỢT 1
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1 - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018, KHÓA 6, KHÓA 7 ĐỢT 1
13-10-2018
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 1 - HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2017-2018, KHÓA 6, KHÓA 7 ĐỢT 1
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) NĂM HỌC 2017-2018
26-09-2018
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) NĂM HỌC 2017-2018
26-09-2018
THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) NĂM HỌC 2017-2018
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) HỌC KỲ I, II NĂM HỌC 2017-2018 KHÓA 6,7
20-09-2018
LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) HỌC KỲ I, II NĂM HỌC 2017-2018 KHÓA 6,7
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) HỌC KỲ I, II NĂM HỌC 2017-2018 KHÓA 6,7
20-09-2018
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) HỌC KỲ I, II NĂM HỌC 2017-2018 KHÓA 6,7
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
16-07-2018
THÔNG BÁO ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
THÔNG BÁO VỀ GIẤY TỜ TÙY THÂN VÀ TRANG PHỤC KHI THAM GIA KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018
29-06-2018
THÔNG BÁO VỀ GIẤY TỜ TÙY THÂN VÀ TRANG PHỤC KHI THAM GIA KỲ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG NGHE HƯỚNG DẪN NỘI QUY THI VÀ CHUẨN BỊ PHÒNG THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
27-06-2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẬP TRUNG NGHE HƯỚNG DẪN NỘI QUY THI VÀ CHUẨN BỊ PHÒNG THI - KỲ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018
22-06-2018
THÔNG BÁO KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM THI KẾT THÚC MÔN HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO CÔNG BỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018 - MÔN THỰC HÀNH NGHỀ
19-06-2018
THÔNG BÁO CÔNG BỐ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 2018 - MÔN THỰC HÀNH NGHỀ
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
12-06-2018
THÔNG BÁO DANH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM 2018
Lịch thi lần 2 các lớp học lại (C-HL4) ngày 25.05.2018
18-05-2018
Lịch thi lần 2 các lớp học lại (C-HL4) ngày 25.05.2018
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ I, năm học 2017-2018
22-05-2018
Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi học kỳ I, năm học 2017-2018
RSS