Thông báo tuyển sinh Sơ cấp nghề nghiệp vụ nhà hàng

Ngày Cập nhật :

Sơ cấp nghề Nghiệp vụ Nhà hàng

I) Phân tích nghề

Tên nghề: Nghiệp vụ nhà hàng.

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 3.5 tháng

Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp;

- Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

II) Mục tiêu khóa học

Trang bị cho người học:

- Kiến thức chuyên  môn  vững vàng,  thực hiện thành thạo các kỹ năng phục vụ thức ăn và đồ uống trong nhà hàng, khách sạn;

- Đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp;

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

III) Cơ hội nghề nghiệp

Làm việc tại bộ phận Nhà hàng, đảm nhận vị trí nhân viên trung chuyển món ăn, nhân viên lấy yêu cầu phục 
vụ, nhân viên đặt bàn,  nhân  viên  phục vụ món ăn Á, đồ uống đơn giản tại nhà hàng, khách sạn.

Hotline: 0905.921.365 hoặc 0914.00.11.44

Từ khóa