Thông báo tuyển sinh Sơ cấp nghề nghiệp vụ buồng phòng

Ngày Cập nhật :

Sơ cấp nghề Nghiệp vụ Buồng phòng

I) Phân tích nghề

Tên nghề: Nghiệp vụ buồng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp nghề

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Đối tượng tuyển sinh:

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

- Nhân viên đang làm việc tại các doanh nghiệp;

- Học viên đang học tại các trường khác có nhu cầu;

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ sơ cấp nghề

II) Mục tiêu khóa học

Trang bị cho người học:

- Kiến thức chuyên  môn  vững vàng,  thực hiện thành thạo các kỹ năng về nghiệp vụ  buồng;

- Đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp;

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;

III) Cơ hội nghề nghiệp

Làm  việc tại bộ phận Lưu trú, đảm nhận vị trí nhân viên  phục vụ buồng, nhân viên  trực tầng trong khách sạn.

Hotline: 0905.921.365 hoặc 0914.00.11.44

Từ khóa