Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thư cảm ơn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đến Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 08/05/2020

Bài viết liên quan