Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tham dự Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Ngày cập nhật: Thứ hai, 12/08/2019

- Thời gian: 17h00 đến 21h00 ngày 8/3/2013 (thứ 6)

- Địa điểm: Nhà hàng Lộc Vừng, số 91A, đường 30/4 - TP. Đà Nẵng

Để buổi Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 thành công tốt đẹp, Ban Chấp hành Công đoàn thông báo và đề nghị tất cả cán bộ viên chức và người lao động của Trường (trừ những vị trí trực) tham gia đầy đủ và đúng thời gian trên.

Bài viết liên quan