ĐOÀN ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI NHÀ HÀNG VÀ KHÁCH SẠN (DEHOGA) BANG SACHSEN – ANHALT, CHLB ĐỨC THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ TRƯỜNG
18-10-2018
CHUYẾN THAM QUAN VÀ LÀM VIỆC VỚI NHÀ TRƯỜNG CỦA ĐOÀN ĐẠI BIỂU HIỆP HỘI NHÀ HÀNG VÀ KHÁCH SẠN (DEHOGA) BANG SACHSEN – ANHALT, CHLB ĐỨC
Đoàn Lãnh đạo Phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Việt Nam thăm và làm việc với Trường Cao Đẳng Du Lịch Đà Nẵng
04-04-2018
Ngày 27/3/2018, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng...
Giới thiệu về Trường quản lý khách sạn Quốc Tế Thái Bình Dương (PIHMS) của NEW ZEALAND
04-04-2018
Trường Quản lý Khách sạn Quốc tế Thái Bình Dương (PIHMS) của New Zealand là trường Quản lý khách sạn hàng đầu ở New Zealand.
RSS