Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

HÀ NỘI VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC

Ngày cập nhật: Thứ năm, 26/11/2020
Trải qua ngàn năm, người dân Thăng Long đã cần cù khai khẩn đất đai, mở mang nghề nghiệp, sáng tạo ra bao của cả vật chất và tinh thần…
Do vậy, Nhà xuất bản Hồng Đức cho ra đời cuốn “Hà Nội Văn Hóa và Phong Tục” của Bùi Việt Bắc để giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn
Đây là quyển sách cực kỳ bổ ích cho các bạn hướng dẫn du lịch khi thuyết minh về đề tài này
Trong phạm vi cuốn sách này, nhóm tác giả mong muốn cung cấp cho người học có những kiến thức cơ sở, cơ bản nhất về văn hóa, phong tục, ẩm thực, tâm linh, nếp sống, trang phục, vui chơi, nghệ thuật nhằm phục vụ nghề nghiệp sau này.
Cuốn sách gồm các chương:
Chương 1: Dấu tích
Chương 2: Phong tục
Chương 3: Văn hóa ẩm thực
Chương 4: Văn hóa tâm linh
Chương 5: Nếp sống
Chương 6: Trang Phục
Chương 7: Vui chơi
Chương 8: Nghệ thuật
Đây là một cuốn sách rất bổ ích cho các bạn học chuyên ngành Hướng dẫn du lịch và Quản trị Lữ hành. Vì vậy các bạn hãy  đến Trung tâm Công nghệ Thông tin Thư viện và mượn cuốn sách  này để  đọc và hiểu thêm thông tin về  Hà Nội Văn Hóa và Phong Tục.
 Trung tâm thông tin Thư viện luôn sẵn sàng mời các bạn sinh viên và quý thầy cô đón đọc.
Trân trọng

 Thầy Nguyễn Tấn Khoa -  KHOA QT.LHHD

Bài viết liên quan