Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

GIỚI THIỆU SÁCH LƯỢC SỬ LẬP HIẾN CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

Ngày cập nhật: Thứ tư, 21/10/2020
LƯỢC SỬ LẬP HIẾN CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á
Hiến pháp là đạo luật cơ bản, có hiệu lực cao nhất của một nước, quy định về chế độ chính trị, tổ chức nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân…
Năm 2014, cả nước ta chào đón một sự kiện chính trị quan trọng là Nhà nước vừa ban hành Hiến pháp (sửa đổi), đồng bào quan tâm đóng góp ý kiến và tìm hiểu Hiến pháp. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn, ra mắt bạn đọc cuốn sách Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á của hai đồng tác giả Luật sư Phan Đăng Thanh và Luật sư Trương Thị Hòa. Hai tác giả đã có quá trình nhiều năm nghiên cứu về Luật học và Sử học, tham gia quảng bá, tiếp thu ý kiến nhân dân và diễn giảng ở một số trường đại học chuyên về vấn đề này.
Nội dung cuốn sách trình bày lịch sử ra đời và từng bước hoàn thiện Hiến pháp của 11 quốc gia ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là đầy đủ sự kiện liên quan đến các bản Hiến pháp Việt Nam từ trước đến nay.
Thông tin chi tiết
  • Tên sách: Lược sử lập hiến các quốc gia Đông Nam Á
  • Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM
  • Tác giả: Phan Đăng Thanh và Trương Thị Hòa
  • Loại bìa: Bìa cứng
  • Số trang: 628
Nôi dung chính
Chương I: Khái quát về lập hiến và Đông Nam Á
Mục 1: Lý luận về Hiến pháp, Nhà nước và Đảng phái chính trị
Mục 2: Tổng quan về khu vực Đông Nam Á
Chương II: Lập hiến ở các nước Đông Nam Á lục địa
Mục 1: Vương quốc Thái Lan
Mục 2: Liên bang Malaysia
Mục 3: Liên bang Myanmar
Mục 4: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Mục 5: Vương quốc Campuchia
Chương III: Lập hiến ở các nước Đông Nam Á hải đảo
Mục 1: Cộng hòa Philipppines
Mục 2: Cộng hòa Indonesia
Mục 3: Cộng hòa Singapore
Mục 4: Vương quốc Brunei
Mục 5: Cộng hòa Dân chủ Đông Timor
Chương IV: Lập hiến ở Việt Nam
Trong cuốn sách này, trước hết, tác giả tóm lược những khái niệm cơ bản về lập hiến, hiến pháp, các chính thể nhà nước và các đảng phái chính trị. Tình hình chung của khu vực Đông Nam Á suốt gần hai thế kỷ qua: Đấu tranh giải phóng dân tộc, chống thực dân, phong kiến, chống độc tài, áp bức là đấu tranh lập hiến
Trên cơ sở đó, tác giả trình bày diễn tiến lịch sử lập hiến và hiến chế của 11 quốc gia: Thái Lam, Malaysia, Myanmar, Lào, Campuchia, Philipines, Indonesia, Singapore, Brunei, Đông Timor và Việt Nam
Vấn đề quan trọng nhất luôn đặt ra đối với các quốc gia, mọi loại hình hiến pháp, suy cho cùng là làm sao đổi mới kịp thời và những đòi hỏi của Hiến pháp được tôn trọng, bảo đảm trong thực tế, để góp phần hoàn thiện thể chế dân chủ, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho mọi người.
Cuốn sách này hiện đang có sẵn ở thư viện Trường Cao đẳng Du lịch, các bạn sinh viên hay các quý thầy cô muốn tìm hiểu thì có thể đến tại thư viện hay mượn về đọc.
Người giới thiệu: Cô Lê Thị Lài – Giảng viên khoa Ngoại ngữ

Bài viết liên quan