Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Chương trình Thạc sỹ quốc tế Quốc tế Quản trị du lịch & Khách sạn (EMHM) do Viện Công nghệ Châu Á và đại học Salzburg của Áo tổ chức

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế xin thông báo về chương trình Thạc sỹ quốc tế Quốc tế Quản trị du lịch & Khách sạn (EMHM) do Viện Công nghệ Châu Á (AIT) - Viện Quốc tế đứng đầu khu vực về đào tạo sau đại học trong lĩnh vực quản lý và kỹ thuật; phối hợp với trường Đại học Salzburg (FHS) - top 3 các trường đại học tốt nhất tại Áo tổ chức.

File đính kèm :
  • Thông báo chương trình Thạc sỹ quốc tế Quốc tế Quản trị du lịch & Khách sạn Xem file | Download

Bài viết liên quan