Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO THI LẠI MÔN CHÍNH TRỊ CÁC LỚP KHÓA 7 VÀ BỔ SUNG LỊCH THI THỰC HÀNH MÔN NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN 4 LỚP 7CHD1, 7CHD2

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 16/08/2019

Nhà trường thông báo lịch thi lại môn Chính trị, Học kỳ 2, năm học 2018-2019, các lớp khóa 7 và bổ sung lịch thi môn Nghiệp vụ hướng dẫn 4 lớp 7CHD1, 7CHD2 cụ thể như sau:

1. Lịch thi lại môn Chính trị các lớp khóa 7

2. Bổ sung lịch thi thực hành môn Nghiệp vụ hướng dẫn 4 - Lớp 7CHD1, 7CHD2

Bài viết liên quan