Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được Tặng thưởng"Cờ thi đua của Bộ" năm 2018.

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng được Tặng thưởng"Cờ thi đua của Bộ" năm 2018.

Xem chi tiết tại đây!

Bài viết liên quan