Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Tổ chức lớp bồi dưỡng lái xe Du lịch

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với Sở Van hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp bồi dưỡng lái xe Du lịch.

Phòng Đào tạo Trường xin thông báo cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức:

- Khóa 1: từ ngày 24 - 27/05/2011 (thứ ba -> thứ 6)

- Khóa 2: từ ngày 07 - 10/06/2011 (thứ ba -> thứ 6)

2. Lịch học (file download):

- Khóa 1: lop_boi_duong_lai_xe_du_lich_khoa_1.pdf

- Khóa 2: lop_boi_duong_lai_xe_du_lich_khoa_2.pdf

Bài viết liên quan