Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

THÔNG BÁO VỀ TỔ CHỨC HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CÁC BẠN SINH VIÊN XEM FILE ĐÍNH KÈM!

TRÂN TRỌNG!

 

File đính kèm :
Kế hoạch tổ chức hướng dẫn cho HSSV thực hiện NCKH       Xem file | Download 
Thông báo HSSV đăng ký đề tài NCKH năm 2016      Xem file | Download

Bài viết liên quan