Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2012

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019
File đính kèm :
Bảng tiêu chuẩn chi tiết các vị trí tuyển dụng viên chức năm 2012 Xem file | Download

Bài viết liên quan