Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo Kết quả kiểm định (22 nghề Đức)

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 12/07/2019

Thông báo kết quả kiểm định (22 nghề Đức)tại Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

Kết quả xem chi tiết dưới đây! (file đính kèm)

1. DE. Bericht_BFS-Tourismus_Da-Nang_Hotelkaufmann

2. DE. Bericht_BFS-Tourismus_Da-Nang_Koch

3. VIE. Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng

4. VIE. CĐ Du lịch Đà Nẵng

Bài viết liên quan