Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo kết luận của Thứ Trưởng Đặng Thị Bích Liên về công tác tuyển sinh năm 2018 - 2019

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

Thông báo kết luận của Thứ Trưởng Đặng Thị Bích Liên tại Hội nghị Triểu khai công tác tuyển sinh khối các trường Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch trực thuộc Bộ năm học 2018 - 2019.

Liên kết thông báo xem tại đây.

Bài viết liên quan