Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo thời gian hướng dẫn ôn tập tốt nghiệp CĐN, TCN

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

- Môn chính trị: 8h ngày 20/01/2015 tại phòng C203 - thầy Nguyễn Văn Hoàng;

- Môn lý thuyết nghề: ngày 21/01/2015:

+ Nghề quản trị khách sạn: 8h phòng C105 - cô Lê Thị Long Châu, Trương Thị Như Duyên;

+ Nghề quản trị nhà hàng: 8h phòng C201 - thầy Lê Văn Diện;

+ Nghề kỹ thuật chế biến món ăn (CĐ và TC): 8h phòng C203 - cô Phạm Thị Thành;

+ Nghề quản trị lữ hành: 13h30 phòng C201 - cô Nguyễn Thị Kiều Xuân;

+ Nghề hướng dẫn du lịch: 13h30 phòng C305: cô Trần Thị Kim Ngân;

- Môn thực hành nghề: ngày 22/01/2015

+ Nghề quản trị lữ hành: 13h30 phòng C302 - cô Nguyễn Thị Kiều Xuân;

+ Nghề hướng dẫn du lịch: 8h phòng C301 và 13h30 phòng C305 - thầy Nguyễn Tấn Khoa.

Bài viết liên quan