Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thông báo điểm thi tốt nghiệp và Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng năm 2016

Ngày cập nhật: Thứ năm, 22/08/2019

THÔNG BÁO

V/v điểm thi tốt nghiệp và Kế hoạch tổ chức Lễ bế giảng năm 2016

HSSV xem nội dung chi tiết tại thông báo và các phụ lục đính kèm


File đính kèm :

Bài viết liên quan