Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Cuộc thi "Học nghề - Tương lai và Lựa chọn của bạn trẻ"

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 11/08/2019

Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên thông báo Về cuộc thi "Học nghề - Tương lai và Lựa chọn của bạn trẻ" như sau:

File đính kèm :
  • Cuộc thi Học nghề - Tương lai và Lựa chọn của bạn trẻ Xem file | Download

Bài viết liên quan