Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO THU PHÍ THỰC HÀNH BẾP HỌC KỲ II ( 2014-2015)

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Thông báo thu phí thực hành bếp học kỳ II ( 2014-2015):

- Nộp tiền tại Văn phòng khoa Dịch vụ nhà hàng tầng 2.

- Nộp tiền vào chiều thứ 2, thứ 4, thứ 6. Tại giáo vụ khoa.

Yêu cầu sinh viên nộp tiền đúng hạn định.


File đính kèm :

Bài viết liên quan