Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Điểm thi học kỳ II, năm học 2014-2015

Ngày cập nhật: Thứ hai, 26/08/2019

Điểm thi học kỳ II, năm học 2014-2015

Lưu ý: sinh viên nào có điểm thi dưới 5 thì đăng ký thi lại tại Văn phòng Khoa trước ngày 25/5/2015


File đính kèm :

Bài viết liên quan