Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

THÔNG BÁO NỘP PHÍ THỰC HÀNH HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014 - 2015

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

Theo thông báo của Khoa Dịch vụ Nhà hàng về lệ phí thực hành môn nghiệp vụ Chế biến món ăn và Nghiệp vụ Nhà hàng dành cho các lớp Quản trị khách sạn, phí thực hành cho các lớp như sau:

Lớp 3CKS1, 3CSK2:

- Môn Nghiệp vụ chế biến món ăn 1: 660.000đ

- Môn Nghiệp vụ Nhà hàng 1: 200.000đ

Tổng cộng: 860.000đ

Lớp 4CKS1, 4CKS2

- Môn Nghiệp vụ chế biến món ăn 2: 1.080.000đ

- Môn Nghiệp vụ Nhà hàng 2: 200.000đ

Tổng cộng 1.280.000đ

Thời hạn nộp: ngày 18/01/2015

Địa điểm nộp: Văn phòng khoa Dịch vụ Nhà hàng (liên hệ thầy Công).

Vậy Khoa xin thông báo để sinh viên được biết để nộp đúng thời hạn nhằm kịp thời đặt hàng nguyên liệu.

Bài viết liên quan