Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 9(Khóa 3,4), tuần 2(Khóa 5) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 05/10/2015 đến ngày 11/10/2015)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan