Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 5(Khóa 3,4) HKII, tuần 18(Khóa 5) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 25/01/2016 đến ngày 31/01/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan