Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn Tuần 5 học kỳ II (từ ngày 09/02/2015 đến ngày 15/02/2015)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

Chú ý: Về lịch thi sinh viên xem ở mục khảo thí và kiểm dịnh chất lượng

File đính kèm :

Bài viết liên quan