Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 2(Khóa 3,4) HKII, tuần 15 (Khóa 5) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 04/1/2016 đến ngày 10/01/2016)(Điều chỉnh từ ngày 04/01/2015)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan