Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn Tuần 20 (từ ngày 05/01/2015 đến ngày 11/01/2015)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

Thời khóa biểu mới có chỉnh sửa lịch ngày thứ 7, 10/01/2015.

Lớp 3CSK1 học môn Tin học ứng dụng từ tiết 1-3, lớp 3CKS2 học môn Tin học ứng dụng từ tiết 4-6.

Tất cả các lớp lưu ý cử sinh viên tham dự hội thảo "Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng - Hiện tại và Tương lai" vào lúc 13h00 ngày 10/01/2015.

File đính kèm :

Bài viết liên quan