Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn Tuần 2- học kỳ II (từ ngày 19/01/2015 đến ngày 25/01/2015) ĐIỀU CHỈNH ngày 19/01/2015

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

Sinh viên lưu ý TKB của Khoa có một số thay đổi.

File đính kèm :

Bài viết liên quan