Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 1(Khóa 3,4) HKII, tuần 14 (Khóa 5) học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 28/12/2015 đến ngày 03/01/2016)(Điều chỉnh từ ngày 28/12/2015)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan