Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 19(Khóa 3,4) tuần 12 (Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 02/05/2016 đến ngày 08/05/2016)(Điều chỉnh từ ngày 05/05/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

File đính kèm :

Bài viết liên quan